Kan onlinekurser ersätta traditionell undervisning?

På bara några år har det fullkomligt exploderat med kurser och program som går att läsa online. Det är inte bara universitet och högskolor som har börjat med onlinekurser, det finns även många privatpersoner som har gjort det till ett heltidsjobb att undervisa via exempelvis youtube eller genom egna hemsidor. Även om det än så länge inte är så vanligt i Sverige att läsa andra kurser än universitetskurser på nätet, så syns det en stark trend utomlands att även årskurser motsvarande gymnasiet och högstadiet pluggas via nätet. 

Frågan är då ifall onlinekurser kommer att ersätta traditionell undervisning, på samma sätt som en kupong till den lokala bingohallen ersatts med en Betway bonuskod

Fördelar med att plugga online

Det finns en hel del personer som förespråkar undervisning online. Både lärare och rektorer, som får ett enklare jobb med att hålla koll på elever samt lugnare arbetsmiljö, och elever som inte vill vara på plats i skolan, tycker att internet är en bra lösning. Det är en bra idé att läsa via nätet för den som vill slippa en lång pendling till och från skolan, för den som inte kan koncentrera sig med människor omkring sig och för den som vill kunna ha en skriftlig diskussion istället för en muntlig debatt. 

De allra flesta har numera bra uppkoppling och tillgång till internet och dator hemma, och på många skolor delar man redan idag ut plattor till eleverna. Dessa plattor skulle man kunna använda i framtiden också, eftersom de kan blocka hemsidor och annat som skulle kunna dra koncentrationen iväg från undervisningen. 

Nackdelarna man kanske inte pratar om

Det som kanske inte alltid kommer fram när man pratar om undervisning online är att alla inte har internet hemma, eller kanske inte så snabbt internet som krävs. Detta innebär att vissa av eleverna ändå kommer att behöva ta sig antingen till skolan eller till en annan plats med uppkoppling, exempelvis biblioteket. En annan nackdel är att en stor del av den sociala utbildning, som lite osynligt följer med den traditionella utbildningen, försvinner. Det utvecklar den sociala förmågan att umgås med andra människor varje dag, vare sig man kommer överens med dem eller inte. Det är många sociala koder som lärs ut, även om man inte ens märker att man har snappat upp dem. 

Fördelar med att plugga i ett klassrum

Lite av det som vi pratade om här ovanför kommer såklart in i det som räknas till fördelarna med klassisk utbildning, den sociala biten och att alla kommer in i rummet med samma materiella förutsättningar. En annan fördel är att läraren kan ha en överblick på klassen, och att man enkelt kan dela upp gruppen i mindre delar för att ha diskussioner och grupparbeten. Det är också enklare att få till en samhörighet i klassen ifall man träffas varje dag, irl. 

Nackdelen med klassrummet är att de elever som av olika anledningar inte kan eller orkar ta sig till skolan kommer att hamna utanför. Om dessa elever kan bli en del av klassen genom att finnas med digitalt skulle en bra kompromiss uppstå.