Hur tidigt ska man börja lära sig främmande språk?

När ska man egentligen börja lära sig ett nytt språk? För att bli riktigt bra bör man lära sig det före 12 års ålder säger vissa, medan andra menar att det inte spelar någon större roll. Den vanligaste uppfattningen är att ju yngre man är, desto bättre är för inlärningsförmågan. Vissa forskare hävdar att det kan vara tvärtom i vissa fall. Vad ska man tro på? Det är faktiskt en befogad fråga. I dagsläget brukar de flesta teorierna peka mot att det alltid är bättre att starta tidigt än sent men som sagt behöver inte detta vara hela sanningen, om ens den enda sanningen om språkinlärning.

Den tidiga språkundervisningen

Egentligen har inte barn någon kunskapsmässig fördel av att börja lära sig ett främmande språk tidigt i livet. Så menar Niclas Abrahamsson som är professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Det finns något som kallas för den kritiska perioden för språkinlärning, en period som börjar vid födelsen och pågår fram till puberteten. Det sägs att om man lär sig ett främmande språk under den perioden så är sannolikheten stor till att man till sluta talar som en infödd. Efter den tiden får man kämpa hårt med glosor, uttal och tråkig grammatik för att ens komma upp till en nybörjarnivå.  

Enligt Niclas Abrahamsson så finns det en del ålderseffekter vid språkinlärning. Ett statistiskt faktum är att de som lär sig ett språk tidigt i livet får högre slutresultat på språktester. Idag argumenterar en del forskare mot att det skulle finnas en sådan kritisk period. De menar att hjärnan inte är mogen nog att ta in sig ett främmande språk tidigt i livet.

Under livet lär vi oss språk på olika sätt

Istället för att koncentrera sig på konceptet att man måste börja med språkinlärning så tidigt som möjligt får man istället ta till sig ett annat synsätt att under livet lär vi oss språk på olika sätt. Vårt modersmål eller språket vi lär oss först kommer vi i kontakt efter att vi föds. Vi pratar, förstår och kommunicerar på det språket på ett automatiskt och enkelt sätt.

Andraspråket är ett språk som vi kommer i kontakt med senare efter att vi lärt oss vårt första språk. Lär du dig ett andra språk där det används i naturlig kommunikation såsom att lära sig svenska i Sverige och prata svenska så är sannolikheten stor till att får höga språktestresultat även om du har börjat lära dig språket lite senare i livet. Med andra ord kan du få ett bra resultat om du lär dig på rätt sätt, något som inte har med åldern att göra. Det handlar mer om att du har ett intresse för att lära, mer än att du har rätta åldern inne.