Går det att lära sig någonting på en sommarskola?

earn anything at a summer schoolI och med att detta nu kallas för en skola så kommer du genast som förälder att tänka dig in i hur mycket dina barn kommer att lära sig på den sommarskola som ni väljer. Nu är detta helt fel sätt att tänka då alla dessa sommarskolor bara är till för att intressera dina barn för någonting roligt som de tycker är trevligt och har ett intresse för. Alla dessa skolor har ingen uppgift eller skyldighet att lära dina barn någonting, utan ska bara ses som ett tidsfördriv istället för att kanske bara spela datorspel hela dagarna.

Nu kan det förvisso vara så att dina barn är mycket intresserade av att lära sig allt de kan och har möjlighet till den korta tid de befinner sig på ett läger eller en sommarskola. I det fallet då det är barnen som bestämmer och gör valet att intressera sig för att lära, så kommer detta även alltid att bli ett gott resultat. Kanske blir det till och med så att dina barn mellan 7-9 år kommer hem och kan mera inom ett specifikt område än vad du tidigare kände till. Tänkt dig själv hur det skulle kännas att inte vara herre på täppan inom alla områden längre.

Hur som helst är det helt upp till barnen vad de vill lära sig på ett läger och en sommarskola. Här kommer det naturligtvis att alltid för alla finnas stora möjligheter till lärdom inom många områden. Dock brukar det alltid vara en sak som dina barn lär sig när de är borta från hemmet en kortare period. Detta är att klara sig bättre själv, lära sig acceptera andra samt fungera bra med okända människor i grupp. Bara detta kan vara en anledning som är väl värd att prova på att skicka dina barn till ett läger eller en sommarskola.