Att lära för livet – varför är det så viktigt?

“Non scholae sed vitae discimus”. Det är latin och betyder “vi lär oss inte för skolan utan vi lär oss för livet. Sentensen sägs ha sitt originella ursprung från Seneca den yngre, en författare, politiker och filosof i det gamla romarriket kring sekelskiftet då vår tideräkning började. Han menade att vi måste se kunskap som någonting permanent som vi ska bära med oss hela livet. Inte som någonting som ska förverkas snarast efter att vi trott att vi har fått användning för den.

Det ligger mycket i den andemening som Seneca den yngre försökte förmedla med sina ord. Hur många har inte erfarenhet av att plugga till ett prov i skolan som mer kan liknas snarare vid korvstoppning än någonting annat? Med en studieteknik som går ut på att lära dig så mycket utantill på så kort tid som möjligt för att kunna memorera det tillräckligt länge och därefter få ned svaren på provet. Men när du lämnar skrivsalen tycks du glömma bort kunskapen lika fort. 

Varför är det så viktigt? 

Men varför är det så viktigt att lära för livet? Det finns många och väldigt individuella svar på den frågan. Nedan får du ta del av ett par av dessa. 

  • Du ska leva länge: Medellivslängden i Sverige är 82 år. Det är betydligt längre än timmarna du skriver en tenta eller pluggar till ett prov. Visst vore det himla trist – och ett enormt slöseri med tid – om det du lär dig enbart vore för de begränsade tillfällena när du examineras?
     
  • Du blir en mästare på Trivial Pursuit: I frågesportspel har du inte möjlighet att googla på svaren. Där gäller det att ha kunskapen där och då. Anstränger du dig att komma ihåg det du lär dig kan det innebära stora framgångar i frågesporter eller andra spel.
     
  • Utan kunskap blir du lurad: Kunskap är makt. Den som har kunskap har ett överläge gentemot den som inte har det. Genom att läsa på, ställa frågor och ständigt samla in information minskar du risken för att bli lurad. 

Allt kan inte googlas 

Idag lever vi ett informationssamhälle där vi ständigt matas med ny information. Vi lär oss hela tiden nya saker. En del påstår att vi till stor del ägnar oss åt ytinlärning. Det vill säga, vi slår upp saker snabbt när det behövs för att därefter glömma bort det. Eftersom vi inte behöver kunskapen mer än i stunden. Åtminstone är det vad vi tror att vi inte behöver.  

En del kan du dessutom inte bara googla fram. Du kan exempelvis inte lära dig ett språk genom att använda Google Translate. Du behöver uppleva språket genom människor, kultur och sociala samspel. Somliga menar att man lär sig bäst genom att resa och träffa nya människor med nya erfarenheter och perspektiv. Det är också den kunskapen som ofta stannar. Livet är större än skolan. Många läxor lär vi genom att prova och misslyckas. Lär för mer än för skolan. Lär för livet.