Är det annorlunda att undervisa på sommarskola än på ditt vanliga jobb?

Det korta svaret på den här frågan är: ja, det är det. Det krävs lite andra tekniker och framför allt tankegångar för att kunna vara en lika bra lärare på en sommarskola som man kan vara i det vanliga klassrummet. Tänk inte på sommarskolan som en utökad termin, det är något helt annat än så. Du kommer direkt att märka att känslan i klassrummet är annorlunda, det är en annan atmosfär än vad som märks under terminen, vilket kommer bädda för att du kan styra lite mer självständigt i ditt klassrum. Några av de saker som skiljer sommarskolan från den vanliga undervisningen kommer här nedanför.

Förbered dig på att lära känna dina elever på riktigt

Först och främst kommer du att spendera mycket mer tid med gruppen än du är van vid. Om du vanligtvis undervisar i enskilda ämnen kanske du bara träffar en viss elev två eller tre timmar i veckan, men i sommarskolan kommer det vara mycket mer intensivt. Detta kan vara väldigt bra för att du kan få upp ögonen för elever som kanske inte alltid utmärker sig i klassrummet, utan är tysta, oengagerade eller helt enkelt frånvarande. Ta dig tiden att lära känna varje elev, det kommer göra dig till en bättre lärare, och skolan till en bättre plats.

Ta tillvara på den extratid du fått

En annan skillnad – som kommer i samband med föregående punkt – är att du har så mycket mer tid till aktiviteter som annars helt enkelt inte hinns med. En av de sakerna är högläsning, som på många sätt bidrar precis lika mycket till elevernas läsförmåga som tyst läsning. Mycket forskning tyder på att det är viktigt med högläsning även i de högre åldrarna i skolan, eftersom det tränar uppmärksamheten hos lyssnarna på ett bra sätt. Låt även eleverna läsa högt, men tvinga inte dem att avhandla flera kapitel åt gången, låt dem läsa i sin egen takt och skapa en trygg stämning i klassrummet. Tänk på att högläsning kan vara effektivt både för skönlitteratur och faktaböcker.

Ta tillfället i akt att bygga upp självförtroendet hos eleverna

Du kommer att ha tid att bygga upp ett förtroende inte bara för dig som lärare, utan också för skolan som plats. Det finns en underliggande känsla av misslyckande hos många barn som tvingas gå i sommarskolan – det är knappast elever som har själva valt att gå dit – och det betyder att din roll som moderator blir ännu viktigare. Låt eleverna ha diskussioner med varandra under lektionstid, låt dem lära varandra och lära dig samtidigt. Det är såklart viktigt att hinna uppnå de mål som satts för eleverna, men det är faktiskt också viktigt att underlätta elevernas känsla till självhjälp, och bygga upp deras självförtroende.